Tennis

Vi har sänkt avgiften till 350 kr eftersom banan inte är i bästa skick. Några av våra medlemmar som är speciellt intresserade av tennis förbereder en renovering av banan. Om du tycker det är en bra idé och kan tänka dig att bidra med kapital så kontakta Lars Wånghed .

Om detta blir av bildas en separat förening som sköter tennisbanan och arrangemang.

 

 

 

 

 

 

 

 


Uppdaterad 2012-11-17