Skip to content

Kullsviks badförening

Välkommen till Kullsvik!

Förfrågningar om båtplatser till styrelsen@kullsviksbadet.se

Föreningens postadress:
Kullsviks Badförening, Box 120, 429 23 Kullavik

Skylt_Säsong_1x1 m_210503

Kullsviks Badförening - avgifter för år 2024

Årsavgift

600 kr

Båt innanför vajer (max 2,05 bred)

2750 kr

Båtplats max 2,5 bred

3300 kr

Båtplats max 2,85 bred

3850 kr

Båtplats > 2,85 bred

5200 kr

Båtar på land

Kontakta hamnkapten

Båtar på trailer med tillgång till hamnplan och sjösättningsramp

2750 kr

Tennisabonnemang 2 timmar/vecka

700 kr

Inträdesavgift i föreningen

2750 kr

Inträdesavgift till båtplats

6000 kr

Tennis

Avgiften är 700 kr igen efter uppsnyggad 2021. Några av våra medlemmar som är speciellt intresserade av tennis förbereder en renovering av banan. Om du tycker det är en bra idé och kan tänka dig att bidra med kapital så kontakta Lars Wånghed .

Om detta blir av bildas en separat förening som sköter tennisbanan och arrangemang.

hero3

Hamnordning

Kullavik våren 2024

Hamnordning för Kullsviks Badförening.

Båtplats får disponeras under tiden 1 maj – 31 oktober.
Båt som ligger på av Badföreningen disponerat område skall vara sjösatt senast 15 juni och återplacerad tidigast 31 augusti.

Båtar skall vara tillfredsställande förtöjda och försäkrade.

Båtplatsinnehavare disponerar den plats som styrelsen vid vart tillfälle anvisar.
Vid byte av båt skall styrelsen kontaktas för godkännande och bekräftelse av båtplats.
Styrelsen äger rätt att avvisa båt som bedöms olämplig för viss båtplats om inte alternativ plats kan erbjudas.
Uthyrning av båtplats i andra hand skall godkännas och administreras av styrelsen.

Båtplatsinnehavare får inte utan styrelsens godkännande byta platser sinsemellan.
Har båtplatsinnehavare inte nyttjat sin plats under två säsonger äger styrelsen rätt att återta platsen. Eventuell kvarstående insats återbetalas.Vinterförvaring på hamnplan gäller bara båtar som har båtplats i Kullsvik.

Mejl skickas till styrelsen@kullsviksbadet.se eller till vår postadress
Kullsviks Badförening, Box 120, 429 23 Kullavik

Råd till båtägare

Traditionella kemiskt verkande båtbottenfärger och även många påstått miljöanpassade dito innehåller ämnen skadar den marina miljön. Det är därför viktigt att du som båtägare verkar för en minskad användning av båtbottenfärger och i ökande grad använder mekanisk rengöring, som ett alternativ till bottenmålning.

Tvättning av båt får endast ske över spolplatta avsedd för båt, det får inte ske någon annanstans som i trädgård, uppfart eller liknande.

Slipning och målning av båt får ske på vilken lämplig plats som helst, men båten ska vara totalt täckt under som runt om båten vid slipning och målning.
Det slip- och målaravfall som hamnar på skyddsduken är farligt avfall och skall lämnas på återvinningscentral som tar emot farligt avfall.

Tänk på att skydda dig själv för exponering genom att använda andningsskydd.

Sophantering

Var och en tar hem sina sopor och annat avfall och ser till att det hanteras på ett riktigt sätt.
Bajamaja finns under säsongen och hanteras av Hyrtoaletten Sverige AB.

Styrelsen

Hem
Hem
Hem

Aktuellt

2024-04-18

Städdag 27/4

2023-10-06

Inför upptagning av båten som nu närmar sig.

Att spola en båtbotten som är målad med bottenfärg är inte tillåtet. Det gäller både i Kullsviks hamn och hemma på garageuppfarten. Vi har avtal med Kullaviks Båtvarv om spolning av båtar på trailer.

Det kostar 500:- som du betalar på plats.
Boka genom att ringa 031 930061 och välj alternativ 1.